Amaç ve Kapsam


EKSEN MFD, insan-çevre ilişkileri, şehir ve bölge planlama, mimarlık, kentsel tasarım, kentsel koruma, peyzaj, coğrafya ve uzaktan algılama, tasarım, koruma ve restorasyon, yapı, sanat, kuram ve tarih konularında güncel tartışmalara disiplinlerarası bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Eksen MFD, anılan disiplinlerde ulusal ve uluslararası güncel tartışma konularında yeni bir bilgi ya da yeni bir yöntem (ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olan) öneren araştırma ve kuram türündeki makaleler ile ulusal ve uluslararası alanda disiplinler arası bilgi alışverişini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

EKSEN MFD, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir e-dergidir.

Dergide özgün ve nitelikli biçimde katkıda bulunacak araştırma makalelerine, kuramsal makalelere öncelik verilmekte; ayrıca anılan konular yanı sıra uygulamaya ve eğitime ilişkin, derleme makaleleri, olgu sunumları, güncel tartışmalar ve yorumlar, eleştiri ve değerlendirme yazıları, kitap özeti vb. incelemeleri de yayınlanmaktadır. Standart makale yayın politikasına ek olarak zaman zaman insan çevre ilişkileri, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, mimarlık alanlarında düzenlenmiş konferanslarda seçilmiş bildirilerden oluşturulan tematik dosyalara da dergi bünyesinde yer verilecektir.

İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanacak makalelerin uygulama ve bilimsel araştırma arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi hedeflenmektedir. Eksen MFD’de yayınlanacak yazılardan hem tasarımcıların hem de araştırmacıların yeni ve özgün fikirler edinmesi öngörülmektedir.

Dergide yayınlanacak yazılarda eğitim ve meslek alanındaki ulusal ve uluslararası güncel sorunların tartışılması beklenmektedir.