Dergi Kurulları


EKSEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

Editörler:
Doç. Dr. Deniz Balık
Doç. Dr. İlgi Atay Kaya

Editörler Kurulu:
Prof. Dr. Hülya Koç
Prof. Dr. İlknur Türkseven Doğrusoy
Prof. Dr. Hikmet Gökmen
Prof. Dr. Nezihat Köşklük Kaya
Doç. Dr. Özgül Yılmaz Karaman
Doç. Dr. İnci Uzun
Doç. Dr. Mercan Efe Güney

Dil Editörleri:
Doç. Dr. Ayça Tokuç
Ar. Gör. Dr. Zeynep Dündar

Kapak Tasarımı:
Doç. Dr. G. Deniz Dokgöz
Doç. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu

Teknik Yayın Editörleri:
Araş. Gör. Fulya Selçuk
Araş. Gör. Ayşegül Çakan
Araş. Gör. Nurten Özdemir Gökmen
Araş. Gör. Rabia Akgül
Araş. Gör. Can Hazal Ar
Araş. Gör. Hüseyin Küçükoğlu
Araş. Gör. Fatma Karasümen Açıkgöz

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Dimitris BALLAS (Groningen University)
Prof. Dr. Asu BEŞGEN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Burak BEYHAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Prof. Dr. Cana BİLSEL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hümeyra BİROL (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali CENGİZKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Graham CLARKE (University of Leeds)
Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Dany DORLING (Oxford University)
Prof. Dr. Rachael FRANKLIN (Newcastle University)
Prof. Dr. Emel GÖKSU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Deniz GÜNER (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Eti LEVİ AKYÜZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Neil REID (University of Toledo)
Prof. Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayyoob SHARIFI (Hiroshima University)
Prof. Dr. Osman TUTAL (Eskişehir Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Mine Tanaç ZEREN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Müjde ALTIN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Deniz DOKGÖZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Neslihan GÜZEL (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatma ŞENOL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Doç. Dr. Ayça TOKUÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Zeynep TUNA ULTAV (Yaşar Üniversitesi)
Doç. Dr. Funda UZ (Istanbul Teknik Universitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇİLİNGİR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜLLER (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Feyzal ÖZKABAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kutluğ SAVAŞIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Dimitrios TSIOTAS (University of Volos)