Dergi Kurulları


EKSEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

Editörler:
Doç. Dr. Deniz Balık
Doç. Dr. İlgi Atay Kaya

Editörler Kurulu:

Prof. Dr. Graham CLARKE (University of Leeds)
Prof. Dr. Dany DORLING (Oxford University)
Prof. Dr. Ayyoob SHARIFI (Hiroshima University)
Assoc. Prof. Dr. Eva María ALVAREZ ISIDRO (Polytechnic University of València)
Assoc. Prof. Dr. Federico WULFF BARREIRO (Cardiff University)
Asst. Prof. Dr. Andrzej TOKAJUK (Bialystok University of Technology)
Prof. Dr. Ebru Çubukçu
Prof. Dr. Hülya Koç
Prof. Dr. Hikmet Gökmen
Prof. Dr. Nezihat Köşklük Kaya
Prof. Dr. Gökçeçiçek Savaşır
Prof. Dr. Mercan Efe Güney
Prof. Dr. Özgül Yılmaz Karaman
Doç. Dr. İnci Uzun

Dil Editörleri:
Prof. Dr. Ayça Tokuç
Ar. Gör. Dr. Zeynep Dündar

Kapak Tasarımı:
Prof. Dr. G. Deniz Dokgöz
Prof. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu

Teknik Yayın Editörleri:
Araş. Gör. Dr. Nurten Özdemir Gökmen
Araş. Gör. Dr. Ahunur Aşıkoğlu
Araş. Gör. Fulya Selçuk
Araş. Gör. Ayşegül Çakan
Araş. Gör. Can Hazal Ar
Araş. Gör. Hüseyin Küçükoğlu
Araş. Gör. Fatma Karasümen Açıkgöz

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Aysu AKALIN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Didem ALTUN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Dimitris BALLAS (Groningen University)

Prof. Dr. Asu BEŞGEN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Burak BEYHAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Cana BILSEL (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hümeyra BİROL (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali CENGİZKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Graham CLARKE (University of Leeds)

Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Dany DORLING (Oxford University)

Prof. Dr. Rachael FRANKLIN (Newcastle University)

Prof. Dr. Emel GÖKSU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Deniz GÜNER (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Eti LEVI AKYÜZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Neil REID (University of Toledo)

Prof. Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayyoob SHARIFI (Hiroshima University)

Prof. Dr. Levent ŞENTÜRK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mine TANAÇ ZEREN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeynep TUNA ULTAV (Yaşar Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman TUTAL (Eskişehir Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Meltem AKSOY (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Eva María ALVAREZ ISIDRO (Polytechnic University of València)

Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgür BİNGÖL (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Deniz DOKGÖZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Hikmet ELDEK GÜNER (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Doç. Dr. Carlos José GÓMEZ ALFONSO (Polytechnic University of València)

Doç. Dr. Ferhat HACIALIBEYOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Feyzal ÖZKABAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma ŞENOL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Doç. Dr. Funda UZ (Istanbul Teknik Universitesi)

Doç. Dr. Federico WULFF BARREIRO (Cardiff University)

Dr. Öğr. Ü. Sevinç ALKAN KORKMAZ (Toros Üniversitesi)

Dr. Öğr. Ü. Tolga ÇILINGIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Ü. Kutluğ SAVAŞIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Ü. Andrzej TOKAJUK (Bialystok University of Technology)

Dr. Öğr. Ü. Dimitrios TSIOTAS (University of Volos)