Yazarlara Bilgiler


Yazarlara Bilgiler:

EKSEN MFD’de Türkçe veya İngilizce yazılmış makaleler yayınlanabilir. Yazar(lar), EKSEN MFD’ye ilettikleri yazıların başka bir yayın organında daha önceden yayınlanmamış olduğunu veya bir başka yayın organına, eş zamanlı olarak, yayınlanmak üzere sunulmadığını, yayına kabul edilmesi durumunda yazıya ait her hakkın EKSEN MFD’ye devredileceğini, dergiden izin alınmaksızın çalışmanın başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacağını kabul eder(ler). Bu konuda birincil sorumluluk yazar(lar)a ait olmakla birlikte yazarlar başvuru esnasına Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’ni imzalayarak sisteme yüklemelilerdir.

Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, ilgili toplantının bildiriler kitabında yayınlanmamış olmak koşuluyla, EKSEN MFD’ye yayınlanmak üzere teklif edilebilir. Makale daha önce bildiri, tez vb. olarak herhangi bir yerde sunulmuşsa “Başlık” bölümünde yer alan * işaretinin yer aldığı dipnotta belirtilmelidir. Ayrıca, yazıya temel olan araştırma ve çalışmalar kişi ve kurumlarca desteklenmiş ya da proje/araştırma desteğinden yararlanılarak hazırlanmışsa bu durumu açıklayan bilgi “Teşekkürler” bölümünde yer almalıdır. Bu konuda da birincil sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır ve bir yayımlama ücreti yoktur. Açık erişimli derginin web sayfası üzerinden makaleler görüntülenebilir ve pdf formatında indirilebilir ve çıktısı alınabilir. Sorularınız olursa lütfen bize eksen@deu.edu.tr ve eksen@gmail.com adreslerinden ulaşınız.

Dergi editörleri, yayın kurulu ve hakem kurulu, yayınlanan yazılarda yer alan görüş ve düşüncelerden sorumlu değildir. Bu konuda birincil sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Dergide yayınlanacak her makale Türkçe / İngilizce 150-250 kelime arasında özet / abstract içermelidir. Özgün bir araştırma makalesi ile kuramsal ya da derleme türündeki makaleler en az 4000, en fazla 7000 kelime (başlık sayfası, özetler, kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dâhil olmak üzere, her şekil ve tablo 250 kelime olarak hesaplanmalıdır), güncel tartışmalar ve yorumlar, olgu sunumları, eleştiri ve değerlendirme yazıları, kitap özeti vb türündeki yazılar ise en fazla 1600 kelime (kaynaklar dâhil) olmalıdır.

Şekillerin ve Tabloların Telif Hakkı (Resimler, resimler, fotoğraflar, haritalar, çizelgeler):

Görseller ve Tablolar için telif hakkı izni almaya gerek olduğu durumlar yazarın sorumluluğundadır, makalede kullanılan görsel ya da tablonun bir başka versiyonu daha önce yayınlanmış ise bu kaynağa ilişkin bilgiler metin içinde ve Kaynakça’da verilmelidir.

Yüklenecek olan ‘İsimsizMakale.doc’ dosyası ve onun taratılmasıyla oluşturulacak olan ‘İntihalTaramaSonucRaporu.pdf’ dosyası da hiçbir şekilde yazar(lar)ın kimlik bilgilerini içermemelidir. ‘İntihalTaramaSonucRaporu.pdf’ isimli dosya sisteme yüklenirken dosya türü olarak Benzerlik Raporu seçeneği seçilmelidir.

Değerlendirme Süreci:

EKSEN MFD’ye intihal tarama sonuç raporu (Itenticate ve Turnitin gibi), telif hakkı devir formu ile birlikte sunulan taslak makalelerin öncelikle makale hazırlama kılavuzuna ve makale şablonuna uygunluğu değerlendirilir, anılan kurallara uymayan taslak makale başvuru sahiplerine geri iletilir. Değerlendirme sonucunda “Kurallara uygun” bulunan taslak makaleler ikinci aşamada, makalenin konusunun dergi amaç ve kapsamına uygunluğu ve yazım dilinin akademik yetkinliği açısından değerlendirilir ve uygun bulunmayan taslak makaleler başvuru sahiplerine geri iletilirken, uygun bulunanlara ise hakem ataması yapılır. Bu aşamada çift taraflı kör hakemlik politikamız  gereğince, yazar isim(ler)i hakemlerden ve hakemlerin isimleri de yazar(lar)dan gizlenir.

Yüklenecek olan ‘İsimsizMakale.doc’ dosyası ve onun taratılmasıyla oluşturulacak olan ‘İntihalTaramaSonucRaporu.pdf’ dosyası da hiçbir şekilde yazar(lar)ın kimlik bilgilerini içermemelidir. ‘İntihalTaramaSonucRaporu.pdf’ adlı dosya türü olarak “benzerlik raporu” seçeneği (ek dosya değil) seçilmelidir .

Hakemlerden yazıların özgünlüğü, alanına katkısı, güncel ve ilişkili yazının kaynak gösterilmesi, kullanılan yöntemin uygunluğu, dilin ve üslubun anlaşılırlığı ve açıklığı konularıyla ilgili bir değerlendirme yapmaları beklenir. Bu değerlendirmelere bağlı olarak hakemlerin sonuç kararını dört sınıftan birini seçerek belirtmesi istenir:  (1) Taslak makale olduğu gibi basılabilir, (2) Taslak makale kısmi düzeltmelerle basılabilir, (3) Taslak makale sunulduğu haliyle basılamaz; kapsamlı düzeltme yapıldıktan sonra hakem değerlendirmesine girmek üzere yeniden sunulabilir, (4) Taslak makale basılamaz.

Lütfen makale şablonunu indiriniz (Word Dosyası) ve çalışmanızı makale şablonunu kullanarak yazım kurallarına uygun olarak hazırlayınız.